UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Upravljanju zgradama i ostalim nekretninama tvrtka pristupa na individualan način, ukorak s najnovijim trendovima, s ciljem neprestanog unapređenja stambenih i poslovnih prostora te poboljšanja kvalitete života korisnika.  Odgovornosti tvrtke kao upravitelja zgrade sežu puno dalje od prikupljanja sredstava pričuve te uključuju širok raspon aktivnosti kojima je cilj osiguranje kvalitetne usluge i povećanje zadovoljstva klijenata. 

Za svaku pojedinu zgradu izrađuje se plan održavanja koji stanarima jasno pokazuje visinu troškova stambene pričuve u njihovom mjesečnom proračunu rashoda. INhouse group d.o.o. održava zgrade bez podrške kooperanata te unaprijed planira sve troškove održavanja kako bi klijenti u svakom trenutku imali uvid u planirani budžet. Povrh toga, tvrtka na sebe preuzima obvezu saniranja svih eventualnih šteta i havarija kako bi osigurala optimalnu kvalitetu boravka u stambenim prostorima.